Brezplačni seminarji AI

Za vse, ki jih zanima, kaj je umetna inteligenca (AI), kaj je mogoče (in ne mogoče) z umetno inteligenco narediti in kako vpliva na naše življenje - brez zapletene matematike ali programiranja je na voljo spletna platforma Elements of AI, kjer so objavljeni brezplačni spletni tečaji namenjeni tako osnovnemu razumevanju in spoznavanju z AI, kot pridobivanju znanj za izgradnjo modelov AI. Spletni seminarji so na voljo v različnih svetovnih jezikih.

Razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco

Termin: 15.9.2020, od 15:00 do 16:30

Tema: Razumevanje in ustvarjanje jezika z umetno inteligenco

V spletnem seminarju se bomo dotaknili tehnologije GPT-3, ki po mnenju strokovnjakov UI predstavlja največji preskok tehnologij UI v 2020. Na tem področju gre za praktično uporabo strojnega prevajanja, prepoznave in ustvarjanje govora, semantično iskanje in klasifikacijo besedil. Sodobni pristopi temeljijo na globokih nevronskih mrežah, kjer smo v zadnjem letu priča spremembi vodilne tehnologije.

Mitja Trampuž, CREApro

Danes je v medijih največ pozornosti namenjene tehnologijam umetne inteligence, premalo pa zmogljivostim za njeno uvajanje in uporabo v podjetjih

Umetna inteligenca (UI) korenito spreminja naše življenje in delo. Ob tem se postavlja neizogibno vprašanje, kako tehnologije UI na splošno vplivajo na podjetja, uporabnike in gospodarstvo. Hiter razvoj ter uvajanje UI in avtomatizacije spodbujata poslovodstva podjetij k preoblikovanju ne samo načina dela, temveč tudi njihovih poslovnih modelov. To spodbuja vključevanje UI v poslovne procese in predvsem temu je treba nameniti več pozornosti.

EK Water Blocks

Slovenian company EK Water Blocks is a leading manufacturer of water cooling, extreme cooling, and air-cooling products for computer processors and memory devices—serving customers in more than 130 countries. However, its continued growth quickly made answering to its customer queries a challenge, and EK saw the need to optimize and automate its customer support process. With the help of Microsoft partner CREApro, EK adopted an AI solution using Azure Machine Learning. This has resulted in faster customer service and an increase of customer satisfaction by 10 points.

IIBA®- CCA Certifikat

V okviru IIBA se je od sedaj  možno pridružiti novemu programu usposabljanja in certificiranja s področja analize kibernetske varnosti, ki ga je IIBA pripravila skupaj z IEEE Computer Society, največjo svetovno tehnično organizacijo za napredne tehnologije. Usposabljanje in certificiranje IIBA in IEEE  zagotavlja verodostojnost skupnega certificiranja in priložnost za učenje ključnih konceptov in orodij kibernetske varnosti, ki jih strokovnjaki za poslovno analizo potrebujejo za prikaz temeljnih kompetenc.

Novice