Andrej Guštin med predavatelji na konferenci Building Business Capability v Orlandu

Andrej Guštin, direktor podjetja CREA pro, bo kot govorec sodeloval na mednarodni konferenci na temo poslovne analitike, poslovne arhitekture, poslovnih procesov, pravil, odločitev strategije in transformacije, Building Business Capability v Orlandu, ZDA.

Andrej bo na konferenci, katere glavni cilj je doseganje poslovne odličnosti, sodeloval s predavanjem na temo BA pogleda na napovedno analitiko in umetno inteligenco. V sklopu svojega predavanja bo predstavil dva realna primera iz bančnega sektorja, z namenom prikazati različne analitične faze oblikovanja, razvoja in uporabe napovednih modelov. Na podlagi interesov vseh vključenih deležnikov bo predstavil proces izgradnje napovednih algoritmov za napovedovanje »naslednjega najboljšega ukrepa« (ang. »next best action«) in »preferiran kanal« (ang. »preferred channel«) z namenom izboljšati uporabniško izkušnjo. 

Novice