CREA pro z najboljšim rezultatom pilotnega projekta NLB na področju napovedne analitike

Podjetje CREA pro je sodelovalo v pilotnem projektu Nove Ljubljanske banke na področju napovedne analitike in sicer za izgradnjo napovednega modela za napovedovanje osipa strank (»churn«). 

Podjetje CREA pro je s svojima modeloma doseglo najboljši rezultat ter je tako zasedlo prvo mesto med močno konkurenco domačih in mednarodnih ponudnikov storitev na področju poslovne in napovedne analitike. V sklopu projekta je bilo potrebno izvesti več faz obdelave podatkov in gradnje modela, med katere sodijo osnovna obdelava in spoznavanje s podatki, reševanje težav z manjkajočimi podatki ter izdelava modela, kamor sodijo načrtovanje delovanja algoritma, uravnoteženje prvotno pridobljenih rezultatov, oblikovanje algoritma učenja in validacija.

Napovedovanje prebega strank h konkurenci ima lahko za poslovanje posameznega podjetja velik pomen. Uporaba tega in podobnih napovednih modelov odločilno vpliva na uspešnost trženjskih akcij, na sam proces in uspešnost pridobivanja novih strank ter tudi na povečanje stopnje zadrževanja le-teh. 

Za več informacij stopite v stik z nami in z veseljem bomo pomagali najti najboljše rešitve. 

Novice