CREApro je družbeno odgovoren delodajalec

S krovnim pristopnim certifikatom »Družbeno odgovoren delodajalec« potrdili dobre prakse organizacijskega upravljanja, zdravja in varnosti pri delu, medgeneracijskega sodelovanja ter usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Ekvilib Inštitut je družbi CREApro podelil pristopni krovni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«. Certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, so v CREApro  uvedli z namenom izkazovanja družbeno odgovornega upravljanja in kakovostnih  odnosov z zaposlenimi. K pridobitvi certifikata “Družbeno odgovoren delodajalec” so pristopili v skladu s strategijo znamčenja delodajalca, s katero želijo postati zaželen delodajalec med talenti na področju podatkovne znanosti, umetne inteligence, upravljanja poslovnih procesov in ostalih znanosti, na katerih temelji poslovna dejavnost družbe.  

»Zaposleni so prvi in najpomembnejši deležniki v našem poslovnem uspehu,« je dejal Mitja Trampuž, direktor podjetja CREApro. »Certifikat za družbeno odgovornega delodajalca je za nas vsekakor pomembna potrditev kakovostnih odnosov z zaposlenimi, ki so pomembni tako za naše današnje kot tudi nove zaposlene.«

V podjetju so se odločili za pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« na vseh štirih področjih: organizacijsko upravljanje, zdravje in varnost pri delu, medgeneracijsko sodelovanje ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Začetni krovni pristopni certifikat so prejeli na osnovi uvedbe 12 ukrepov na osmih področjih aktivnosti.

Podjetje CREApro je zaradi posebnosti panoge informacijsko komunikacijskih tehnologij in upravljanja s podatki ter predvsem ostrega boja za kadre že pred pridobitvijo certifikata izvajalo vrsto dejavnosti, ki jih zajemajo tako  temeljni pogoji za pristopni certifikat kot tudi napredni pogoji za pridobitev treh ravni naprednega certifikata.

»Načrtujemo, da bomo v prihodnjih treh letih pridobili vse tri ravni krovnega naprednega certifikata družbeno odgovornega delodajalca. Gre za dejavnosti, ki jih preprosto moramo izvajati kot zaželen delodajalec v segmentu informacijskih rešitev in storitev za kibernetsko varnost, digitalno poslovanje in umetno inteligenco,« je povedala Urška Kesmič Žveglič, vodja projekta v podjetju.

Vseh 12 ukrepov so v podjetju skrbno izbrali v sodelovanju z vsemi sodelavci, pri čemer so dali prednost tistim, ki so bili najprimernejši za največje število zaposlenih. Kot je še povedala Kesmič Žvegličeva, so s tem želeli še dodatno povečati zavzetost zaposlenih, ki je sicer že na zelo visoki ravni. Gallupova meritev zavzetosti zaposlenih, ki so jo izvedli v podjetju CREApro, je namreč pokazala kar 89,4% zavzetost sodelavcev.

 

Novice