Digitalna transformacija

Svet, v katerem živimo, se spreminja izjemno hitro, predvsem zaradi nenehnih sprememb in napredka v tehnologiji. IKT danes predstavljajo hrbtenico in temeljno gonilo digitalne preobrazbe. Vendar digitalna preobrazba ni zgolj uporaba IKT, temveč je multidisciplinaren postopek. Pomeni gllobjo spremembo podobe, kulture in operativnega poslovanja organizacije z namenom prilagajanja / soustvarjanja pogojev poslovanja digitalne ekonomije s pomočjo uporabe konvergentnih zmožnosti digitalnih tehnologij, predvsem z namenom ustvarjanja prebojnih digitalnih inovacij v poslovnih modelih organizacije za ustvarjanje nove (digitalne) vrednosti za kupce in druge deležnike tesno povezanega poslovnega ekosistema organizacije.

CREApro skupaj sodeluje pri načrtovanju in izvedbi številnih referenčnih projektov digitalne preobrazbe organizacij. Kot izvajalci digitalne transformacije smo vpisani v katalog strokovnjakov DIHS, s čimer so podjetja, ki se odločijo za digitalno preobrazbo lahko deležna tudi različnih subvencij, ki jih občasno razpisujeta SPIRIT in Podjetniški sklad.

Pri številnih projektih sodelujemo z podjetjem Askit, ki je eno izmed najbolj uveljavljenih podjetij za področje digitalizacije. Ker želimo z ustvarjanjem sinergije in širšim zavedanjem pomembnosti digitalne transformacije prispevati k dvigu prepoznavnosti in kulture na tem področju, vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se nam na tej poti pridružite.

Vabimo vas, da skupaj poiščemo najbolj optimalno skupno pot v digitalni svet.
Stopite z nami v stik


Več o digitalni trasformaciji si lahko preberete tudi na spodnjih povezavah:

Novice