Equalum poenostavlja obvladovanje podatkov za umetno inteligenco in digitalizacijo

Slovensko gospodarstvo in javni sektor bosta s poenostavitvijo in avtomatizacijo obvladovanja podatkovnih tokov v realnem času kot tudi statičnih podatkov pospešila digitalno transformacijo, uporabo obsežnih podatkov in umetne inteligence ter povečala zanesljivost delovanja zahtevnejših informacijskih sistemov in storitev v oblaku, ki uporabljajo različne vire podatkov, ne glede na vrsto, lokacijo, čas in način delovanja.

Kar 70 odstotkov projektov digitalizacije je neuspešnih zaradi težav pri pridobivanju in pripravi podatkov. CREApro, vodilno podjetje za optimizacijo poslovnih procesov in uvajanje tehnologije umetne inteligence v regiji, je s podjetjem Equalum sklenilo partnerski dogovor, ki poleg distribucije vključuje tudi storitve uvedbe tehnološke platforme Equalum za avtonomno in sočasno obdelavo statičnih podatkov in podatkovnih tokov v realnem času. V podjetju CREApro pričakujejo, da bodo na osnovi novega partnerstva okrepili svojo tržno pozicijo pri distribuciji in uvajanju tehnologij za obvladovanje obsežnih podatkov, podatkovnih tokov v realnem času, umetno inteligenco, poslovno analitiko ter inovativnih aplikacij za digitalizacijo izdelkov in poslovanja.

MItja TRampuž, CEH, CISP, CISA
Mitja Trampuž, 
direktor CREApro

»Današnja poslovna uspešnost je neposredno odvisna od učinkovitega pridobivanja in uporabe podatkov iz različnih virov. Digitalizacija izdelkov in procesov zahteva povezovanje večjega števila podatkovnih virov in podatkovnih tokov v realnem času, ki delujejo lokalno in v oblaku. Uvedba umetne inteligence, kjer se slovenskim podjetjem nabira velik tehnološki dolg, pa je neposredno odvisna od hitrosti in kakovosti pridobivanja podatkov,« je povedal Mitja Trampuž, direktor podjetja CREApro.

Equalum uporabnikom omogoča, da podatke, ne glede na to kje, kdaj in kako ter v kakšni obliki nastajajo, zajemajo in obdelujejo povsem avtomatizirano, brez pisanja programske kode. Pomembna prednost te tehnologije je, da sočasno obvladuje tako podatkovne tokove v realnem času kot tudi statične podatke za obdelavo v ozadju in vzpostavlja varno inteligentno podatkovno hrbtenico.

»Podjetja in javni sektor ob vse večjih zahtevah po digitalizaciji praktično vsega ne morejo več učinkovito razvijati in vzdrževati vmesnikov in vseh postopkov, ki se izvajajo pri izmenjavi in pripravi podatkov za kakršno koli naprednejšo aplikativno uporabo. To ne pomeni samo težav pri izvajanju projektov digitalizacije, ampak upočasnjuje njihov razvoj in napredek ter nenazadnje povzroča prekinitve v delovanju njihovih poslovnih in produkcijskih procesov. Obstoječi načini izmenjave in priprave podatkov so neprilagodljivi in jih je težko vzdrževati, kar se izkazuje v visokih stroških njihovega obratovanja,« je opozoril Trampuž.

Pridobivanje, povezovanje in priprava podatkov je trn v peti tako rekoč vseh projektov razvoja in uvedbe kompleksnih informacijskih rešitev. Pri rešitvah umetne inteligence in digitalizaciji pa je to še izrazitejše. Podjetja namreč potrebujejo podatke iz samo nekaj ali pa iz stotin virov, pri čemer postopke njihovega zajema, obdelave in distribucije razvojne ekipe še vedno programirajo ročno.

Equalum avtomatizirano zajema podatke iz vseh možnih virov, na primer iz storitev v oblaku, zbirk podatkov, aplikacij, datotek, senzorjev ter sporočilnih sistemov. Istočasno ponuja tehnologije, s katerimi podjetja in razvijalci informacijskih rešitev avtomatizirajo ključne procese zajema in priprave podatkov za potrebe storitev v oblaku, podatkovnega skladiščenja, polnjenja podatkovnih jezer, umetne inteligence in strojnega učenja ter za izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi. Platforma Equalum podjetjem in javnemu sektorju omogoča, da namesto več različnih rešitev, ki so v uporabi za različne vire, načine in namene priprave podatkov, uporabljajo eno samo prilagodljivo avtonomno rešitev. Poleg preprostejšega izvajanja projektov digitalizacije pospešuje njihov razvoj in napredek, poenostavi vzdrževanje ter bistveno zniža strošek njihovega obratovanja. Avtonomna platforma Equalum si je na osnovi inovativnosti, zmogljivosti in enostavnosti uporabe že utrla pot med vodilna svetovna podjetja v maloprodaji in spletnem trgovanju, v proizvodnji, digitalnih medijih ter v financah.

Novice