Poslovna vrednost podatkov

Udeležite se prilagojenega programa izobraževanj za managerje na upravljalskem nivoju in za vse, ki se s podatki in podatkovnimi rešitvami srečujete na operativnem nivoju. Udeležba na usposabljanju vam bo koristila v naslednjih poslovnih situacijah: izdelava digitalne strategije, razvoj "data-driven" organizacije, razvoj vodij na področju podatkovnega odločanja, priprava naprednih podatkovnih analiz in poročil ter drugih poslovnih situacijah.

Zagotoviti želimo potrebno razumevanje, znanje, modele, orodja in poslovne primere uporabe povezane z vlogo podatkov v digitalni ekonomiji, za njihovo pretvorbo v napredne podatkovne rešitve, za zavarovanje donosnosti investicij vanje in za spremljanje merljivih poslovnih učinkov in rezultatov.

Kakšne so še poslovne koristi naprednega obvladovanja podatkov?

  • Dvig donosnosti investicij v podatkovne rešitve
  • Pospešek poslovne agilnosti organizacije 
  • Pravočasno sprejete pravilne odločitve
  • Razvoj novih digitalnih poslovnih modelov
  • Napovedovanje poslovnih dogodkov, ki se bodo zgodili (npr. napovedovanje prodaje)
  • Razumevanje skritih potreb vaših kupcev
  • Preusmerjanje virov v razpoznane najbolj profitabilne kupce in izdelke / storitve 
  • Prihranki virov zaradi optimizacije procesov na podlagi podatkov v realnem času
  • Pospešek poslovni agilnosti organizacije s pomočjo avtomatiziranega odločanja na podlagi večkratno preverjenih podatkov

Termini in trajanje

Upravljalski nivo: Poslovna vrednost podatkovnih rešitev

 1. dan: 15.6.2021
 2. dan: 22.6.2021
 Udeležiti se je možno tudi samo prvega dne.

Operativni nivo: Napredna poslovna uporaba podatkov

 1. dan: 24.6.2021
 2. dan: 29.6.2021 - delavnica
 3. dan: 6.7.2021 - delavnica
 Udeležiti se je možno tudi samo prvega dne.

Novice