Mitja Trampuž, CREApro

Danes je v medijih največ pozornosti namenjene tehnologijam umetne inteligence, premalo pa zmogljivostim za njeno uvajanje in uporabo v podjetjih

Umetna inteligenca (UI) korenito spreminja naše življenje in delo. Ob tem se postavlja neizogibno vprašanje, kako tehnologije UI na splošno vplivajo na podjetja, uporabnike in gospodarstvo. Hiter razvoj ter uvajanje UI in avtomatizacije spodbujata poslovodstva podjetij k preoblikovanju ne samo načina dela, temveč tudi njihovih poslovnih modelov. To spodbuja vključevanje UI v poslovne procese in predvsem temu je treba nameniti več pozornosti.

Novice