Analiza deležnikov in poslovnih potreb

Identificiramo deležnike in poslovne potrebe

Naš namen je zagotovitvi razumevanje temeljnih potreb ključnih deležnikov in ne morda zgolj njihovih površinskih želja.

Pri izvabljanju zahtev sodelujemo s ključnimi poslovnimi deležniki, da lahko identificiramo in razumemo njihove potrebe, pomisleke ter razumejo okolje, v katerem delajo. Namen izvabljanja zahtev je zagotovitvi razumevanje temeljnih potreb ključnih deležnikov in ne morda zgolj njihovih površinskih želja.

Kritične točke v procesih

V procesih poiščemo kritične točke

Identifikacija kritičnih točk v procesih omogoča, da pridobimo objektivno sliko procesa in poiščemo tiste dejavnike v procesih, ki prestavljajo potencilane elemente za optimizacijo in izboljšavo.

Identifikacija in prioritizacija kritičnih točk poteka v obliki praktičnih delavnic, kjer udeležneci domenskega področja poiščejo, poimenujejo, rangirajo in uredijo kritične točke na procesni sliki. V nadaljnjih korakih z uporabo različnih metodologij, kot sta na primer LEAN in SixSigma za vsako kritično točko naredimo analizo primarnega vzroka.

Metodologija LEAN in SixSigma

Uporabljamo preverjene metodologije

Z uporabo uveljavljenih metodoloških pristopov, tehnik in delovnih okvirjev preverjeno dosegamo zastavljene poslovne cilje na področju upravljanja poslovnih procesov.

S postopki opredelimo posamezna poslovna področja, ki so potencialno pomembna za uspešno vodenje organizacije. Opredelimo ključne dejavnike uspeha. To so tiste stvari ali cilji, ki morajo biti uspešni, da lahko zagotovimo uspešnost okolja v poslovnem prostoru. Za podjetja, ki želijo trajno razvijati vitke procese je nujno, da zaradi potrebe po nenehnem prilagajanju, vzpostavijo lastni sistem razvoja ključnih področij. Razmišljanje o vitkosti pomeni ustvarjanje sprememb na račun eliminacije dejavnosti, ki ne dodajajo vrednosti v procesih z nameno zvišati celovito vrednost izdelka ali storitve za stranko.

Inoviranje procesov

V prenovo procesov vpeljujemo inovacije

Kot procesni in poslovni analitiki ne verjamemo v obstoj ene same resnice in ene vseobsegajoče rešitve, saj je mogoče poslovni problem/priložnost videti iz več zornih kotov.

V vsakem zornem kotu se v vsakem lahko skriva delček rešitve. Zato si najprej prizadevamo razumeti poglede in stališča vsakega posameznega poslovnega udeleženca in jih nato skupaj v konstruktivnem dialogu usmerjati do sooblikovanja končne najboljše skupne rešitve. Zavedamo se, da je opazovano poslovno potrebo in iskanje rešitve zanjo treba smiselno postaviti v koncept celote.

Določitev KPI in metrik

Merimo uspešnost

Če smo vsi skupaj boljši, je tudi vsak posamezni del celote boljši.  Če pridobi vsak, pridobimo vsi. Zakaj sploh merimo uspešnost in zmogljivost delovanja procesov?

Zaradi izboljševanja! Če merjenje zanemarimo, so vse procesne analize in napori izboljševanja izguba časa. Izgubimo nadzor nad stvarmi, ki so resnično pomembne in posledično odločitve niso optimalne.

Proces procesnega upravljanja je potrebno stalno izboljševati. Zato potrebujemo redne ocene o uspešnosti uvedenih sprememb in dokaze o pozitivnih spremembah. S pomočjo pravilno postavljenih metrik, poslovne cilje postavimo v perspektivo. Tako razumemo procesne zmogljivosti, vemo, kaj lahko od procesa pričakujemo in posledično lahko določimo priložnosti za procesno izboljšavo.