S pomočjo AI (Artificial Intelligence) napovedne analitike lahko na podlagi velike količine zbranih podatkov iz različnih virov določamo vzorce ter predvidevamo prihodnje dogodke in trende. Na tak način smo podjetjem v pomoč v različnih panogah, od finančnih storitev do javne uprave, zdravstva, medijev, proizvodnje in maloprodaje.

Poslovna analitika je nabor opravil, znanj in tehnik, ki so potrebne za identifikacijo poslovnih potreb in iskanje rešitev poslovnih težav. Organizacijam pomaga pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom, da zmanjšajo skupne stroške, učinkoviteje izkoriščajo vire in nudijo boljšo podporo strankam.

Naša naloga je, da z nepristranskim delom našim strankam posredujemo opredmetene koristi, pa naj bo to s procesom inovacije in oblikovanja, analizo toka vrednosti, oblikovanjem sistemov za merjenje procesov ali z uvajanjem tehnoloških rešitev za upravljanje poslovnih procesov (BPMS).

Prenašamo znanje, ki je neposredno uporabno in prispeva k še uspešnejšemu delu posameznikov in njihovih organizacij. Temu so prilagojeni način dela, program ter vrsta seminarjev in delavnic. Izvedba poteka v obliki predavanj, delavnic, razprav ter individualnega ali skupinskega dela.