Poslovna analitika je nabor opravil, znanj in tehnik, ki so potrebne za identifikacijo poslovnih potreb in iskanje rešitev poslovnih težav. Organizacijam pomaga pri izvajanju njihovih poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom, da zmanjšajo skupne stroške, učinkoviteje izkoriščajo vire in nudijo boljšo podporo strankam.

IIBA - Poslovna analitika

Uporaba IIBA pristopov

Od razpoznavanja potreb do oblikovanja poslovnih rešitev

IIBA poslovna analitika se osredotoča na identifikacijo poslovnih potreb in zahtev kot pomoč podjetjem pri doseganju strateških ciljev skozi spremembe poslovnega modela, organizacijskih zmogljivosti, optimizacije procesov, upravljanja portfelja projektov in vzpostavljanja učinkovitih informacijskih sistemov.

Opredelitev poslovnih potreb

Opredelitev poslovnih potreb

Osnovna naloga poslovne analitike je povezovanje vseh poslovnih področij in poslovnih funkcij organizacije ter vzpostavljanje stalne proaktivne komunikacije in sinergij med njimi. Pri tem je ključno razumevanje pravih poslovnih potreb strank in razlikovanje med poslovnimi zahtevami in potrebami. Razlika v potrebah in v zahtevah je v večini primerov tako očitna, da ne potrebuje komentarja, razen tega, da je to žal pogosta slika iz življenja organizacij, ki svojo informacijsko prenovo prepuščajo predvsem službi informatike, pri čemer le-ta nima zadostnih informacij, kam organizacija usmerja svoj strateški razvoj.

Identifikacija deležnikov

Identifikacija deležnikov

Po projektni definiciji je udeleženec projekta oseba ali organizacija, ki je ali aktivno udeležena v projektu ali je pod vplivom projekta. V praksi pa nastopijo težave. Udeleženci so dostikrat razumljeni le kot tisti zaposleni, ki (aktivno) sodelujejo pri izvedbi projekta oziroma so z odločbo ali sklepom vodstva imenovani na posamezen projekt. Tiste, ki so pod vplivom projekta ali imajo v povezavi s projektom kakšen interes, pa se dostikrat pozabi, oziroma se le-ti pojavijo s svojimi idejami in pričakovanji med samim izvajanjem projekta, kar prinaša seveda težave in zastoje na projektu.

Oblikovanje pristopov k rešitvi

Oblikovanje pristopov k rešitvi

Na podlagi popisa obstoječega stanja (stanje AS-IS) in vizije želenega stanja (TO-BE) se najprej identificira razkorak med obema. Za poslovnega analitika to potem predstavlja osnovo za izdelavo konceptov rešitev.

Osnovni namen oblikovanja pristopov k rešitvi je iskanje takih rešitev, ki bodo dovolj podrobno zadovoljila poslovne potrebe v okviru obsega rešitev in omogočila pripravo poslovnega primera.

Dodana vrednost za deležnike

Dodana vrednost

Podobno kot uporaba agilnih pristopov pri razvoju programske opreme vsebuje nekaj specifičnih metodologij, tudi poslovna analitika vsebuje preverjene in strukturirane metodologije poslovnih storitev, ki podjetjem pomagajo do boljših poslovnih rezultatov. Pri tem se namenoma izogibamo izraza "poslovne rešitve", saj je poslovna analitika mnogo več kot to. V organizacijo namreč prinaša tudi pristope, ki niso nujno vedno povezani z tehnologijo in IT projekti. Poslovna analitika namreč v organizacijo prinaša rezultate v obliki dodane vrednosti tako na strateškem, kot na operativnem in taktičnem nivoju organizacije za vse deležnike.