Dodana vrednost

Podobno kot uporaba agilnih pristopov pri razvoju programske opreme vsebuje nekaj specifičnih metodologij, tudi poslovna analitika vsebuje preverjene in strukturirane metodologije poslovnih storitev, ki podjetjem pomagajo do boljših poslovnih rezultatov. Pri tem se namenoma izogibamo izraza "poslovne rešitve", saj je poslovna analitika mnogo več kot to. V organizacijo namreč prinaša tudi pristope, ki niso nujno vedno povezani z tehnologijo in IT projekti. Poslovna analitika namreč v organizacijo prinaša rezultate v obliki dodane vrednosti tako na strateškem, kot na operativnem in taktičnem nivoju organizacije za vse deležnike.