Oblikovanje pristopov k rešitvi

Na podlagi popisa obstoječega stanja (stanje AS-IS) in vizije želenega stanja (TO-BE) se najprej identificira razkorak med obema. Za poslovnega analitika to potem predstavlja osnovo za izdelavo konceptov rešitev.

Osnovni namen oblikovanja pristopov k rešitvi je iskanje takih rešitev, ki bodo dovolj podrobno zadovoljila poslovne potrebe v okviru obsega rešitev in omogočila pripravo poslovnega primera.

Pristopi opisujejo splošne usmeritve, ki pomagajo deležnikom ustvarili ali pridobili nove zmogljivosti, ki so potrebe za zadovoljitev njihovih poslovnih potreb. Za določitev pristopov rešitev je potrebno opredeliti možne poti, določiti sredstva, s katerimi se lahko uvede rešitev (vključno z metodologijo in življenjskim ciklom) in oceni, ali je organizacija sposobna za izvajanje in učinkovito uporabo predlagane rešitve.

Primeri možnih pristopov rešitev vključujejo:

  • Izkoriščanje dodatne zmogljivosti obstoječe programske / strojne opreme, ki je že na voljo v organizaciji
  • Nakup ali najem programske / strojne opreme
  • Načrtovanje in razvoj programske opreme po meri
  • Dodajanje novih sredstev za potrebe poslovanja ali/in potrebne organizacijske spremembe
  • Spremembo poslovneh procesov in postopkov
  • Vzpostavljanje partnerstva z drugimi organizacijami, ali oddajo določenih procesov zunanjim izvajalcem