Popis poslovnih procesov

Popis skupaj z analizo poslovnih procesov večinoma predstavlja prvi korak v življenskem ciklu optimizacije, reinženiringa oziroma upravljanja poslovnih procesov. V večini podjetij se prehod v procesno organiziranost izrazi v želji vodstva po »celoviti« prenovi poslovnih procesov, potem ko v podjjetju ugotovijo slabo učinkovitost poslovanja, neustreznost ali zastarelost informacijskega sistema in posledično izgubljanja kupcev in trga. Zastavljen projekt prenove pa se običajno začne in žal večinoma tudi konča pri popisu procesov ter izbiri ustreznega orodja za modeliranje poslovnih procesov.

Žal večina tovrstnih iniciativ sčasoma zbledi, ali pa so izvedene le parcialno, saj v podjetju ni ustreznih znanj za celovit pristop. Drugi vzroki za neučinkovitost procesne prenove "v lastni režiji" so tudi odstotnost kritičnega pogleda na organizacijo "od zunaj" in odstotnost sprotnega učinkovitega upravljanja s spremembami poslovnih procesov v podjetju. Ker se procesni model ne osvežuje ažurno in skladno s spremembami v poslovanju, procesni model kmalu postane nekakšno »mrtvo znanje« o procesih.