Procesna analitika

Poslovno okolje se neprestano spreminja. Nove tehnologije, zahteve kupcev, konkurenca in drugi dejavniki podjetja silijo v neprestano prilagajanje sprmembam v poslovnem okolju. Usmerjenost v procese pomeni osredotočanje in premišljevanje o aktivnostih, ki ustavrjajo vrednost za stranke in ukinjanje nepotrebnega dela, ki nima dodane vrednosti. Podjetjem pomagamo pri razvoju ustreznih kompetenc in uveljavitvi metodoloških pristopov. Da je organizacija sposobna neprestanega prilagajanja mora razviti ustrezne kompetence in uveljaviti ustrezne metodološke pristope, ki podjetjem v nadaljevanju omogoča razviti zmožnosti hitrega zaznavanja, prilagajanja in uveljavljanja procesnih sprememb v svoje poslovanje.

Praviloma pričnemo od vrha navzdol. Procese obravnavamo od začetka do konca (E2E) skozi verige vrednosti. Projekti izvedbe zahtevajo spremembo v načinu dela in razmiščljanja vseh sodelujočih. pri tem se opiramo na štiri ključne stebre:

  • Preglednost – razumeti moramo, kako naši procesi dejansko delujejo in kako poslovati v skladu s tem spoznanjem.
  • Nadzor – naše procese moramo stalno spremljati in upravljati, saj vsak proces ni najbolj primeren za končne stranke ali za naše poslovanje. 
  • Uspešnost – procese moramo radikalno izboljšati, v primeru, da ti morda sploh niso določeni, ali so predragi ali jih ni več mogoče nadzirati. 
  • Inovacija – procese moramo spremeniti na način, ki bo doprinesel k dodani vrednosti za stranke, zaposlene in lastnike. Razumeti moramo, da imajo naši procesi resnično vrednost za naše stranke, hkrati pa tudi za naše zaposlene in lastnike, in poslovati moramo v skladu s tem spoznanjem.

Naša naloga je, da z nepristranskim delom našim strankam posredujemo opredmetene koristi, pa naj bo to s procesom inovacije in oblikovanja, analizo toka vrednosti, oblikovanjem sistemov za merjenje procesov ali z uvajanjem tehnoloških rešitev za upravljanje poslovnih procesov (BPMS).