Priprava dokumentacije za uvedbo ERP

Analize in praksa kažejo, da so nevarnosti in tveganja pri IT projektih zelo velika in pogosta. Prav tako kažejo tudi, da se nekateri razlogi za neuspešen IT projekt pojavljajo na skoraj vseh, še posebej pa na kompleksnih projektih prenove poslovnih informacijskih sistemov. Vzroki za nauspeh so različni, od avtomatizacije napačnih poslovnih procesov, nesprejetja aplikacije s strani uporabnikov, vzpostavitve in potenciranja nerealnih pričakovanj, iskanja "čarobnih" rešitev, popuščanja ponudnikom ter drugim pritiskom na odločitev. 

Za uspešen potek in izvedbo projekta uvedbe ERP je ena od najpomembnejših faz v vseh projektnih metodologijah definicija obsega projekta, ki je osnova za proces iskanja in izbire ustrezne rešitve. Začne se z analizo obstoječega stanja in pripravo funkcionalnih zahtev, ki morajo biti skladne z zahtevami poslovnega procesa. In kar je še bolj pomembno, s poslovnimi cilji organizacije. To fazo morajo voditi in usmerjati izkušeni svetovalci, ki morajo razumeti poslovni proces in imeti izkušnje pri delu z ljudmi.

Vzpostavmo potreben ustrezen nivo razumevanja in zaupanja vseh deležnikov do projekta. Vključevanje uporabnikov v proces iskanja ustrezne rešitve se mora izvesti že v fazi pripravljanja funkcionalnih zahtev za izvedbo razpisa. Uporabniki morajo biti vključeni v celoten proces iskanja ustrezne rešitve, saj je na koncu le-ta namenjena njim. Uporabniki oziroma njihovi predstavniki morajo biti del skupine, ki ne samo sodeluje pri oblikovanju zahtev, ampak mora imeti tudi možnost odločanja. 

Zagotovitimo, da so pred začetkom projekta prenove ERP-ja procesi na ustreznem organizacijskem nivoju. To pomeni, da so procesi natančno definirani, dokumentirani ter se skladno z definicijo v praksi tudi izvajajo. V primeru da to ne drži, je potrebno izvesti projekt prenove poslovnih procesov, ki pa nikakor ne sme biti del projekta prenove poslovnega informacijskega sistema. Pomembno je, da se s prenovo poslovnih procesov v organizaciji uvede tudi procesni pristop k razumevanju in izvajanju poslovnih procesov ter da se tako dvigne nivo organizacijske kulture.

V sklopu storitev priprave dokumentacije za uvedbo ERP na podlagi opravljene analize pripravimo dokumente uporabniških zahtev, primerov uporabe in podrobne funkcionalne specifikacije za celovit razvoj, prenovo ali uvedbo ERP sistema v vašo organizacijo.

Stopite z nami v stik