Izdelava »Solution Design Canvasa«

Izdelava »Solution Design Canvasa« s pomočjo LEGO® SERIOUS PLAY® metodologije

Poslovno analitične tehnike za oblikovanje rešitev II

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja digitalnih IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja prave potrebe (problema), optimalnega obsega projekta in rešitve. Tu je pomembno obvladovanje samega poslovnega procesa, uporabnikove izkušnje in definiranjem ključnih zahtev. Poslovna analiza nam omogoča, da z uporabo različnih tehnik hitro, učinkovito in uspešno pridemo do zasnove koncepta rešitve.

Digitalizacija poslovnih procesov

Digitalizacija procesov

Digitalna transformacija z LEAN metodologijo

Namen sklopa izobraževanj na področju digitalne transformacije podjetij, ki v prvi vrsti vključuje digitalizacijo procesov je pridobivanje digitalnih kompetenc ter spoznavanje metod in tehnik za učinkovit prehod na digitalno poslovanje. Usposabljanja so ciljno usmerjena z naslednjimi poudarki:

Kako pripraviti dober RFP

Glavni cilj delavnice je, da vidimo, kako premostiti razkorak med poslovnim pogledom potreb na eni strani in med informacijsko-tehničnim pogledom na funkcionalnost na drugi strani in to na način sodelovanja, dopolnjevanja in medsebojnega razumevanja. Delavnica temelji na usmeritvah in izhodiščih, ki so pomembna za dobro pripravo povabila k oddaji ponudbe (RFP). Dober RFP namreč demistificira “črne skrinjice” digitalne/IT rešitve in storitve tako, da jih razčleni na posamezne sklope, ki jih je mogoče obvladati in ovrednotiti.

Cena

Kako pripraviti dober RFP290€ + DDV (s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Digitalizacija kupčeve poti z večkanalno integracijo

Kako digitalno upravljati različne izvore podatkov na popotovanju kupcev do naše organizacije?

Mnoga podjetja v različnih panogah se trudijo oblikovati odlično izkušnjo kupca, ki vključujejo prednosti digitalne tehnologije, da svojim strankam zagotovijo neprecenljive osebne, posodobljene in pravočasne storitve in izdelke. Izboljšanje uporabniških izkušenj je ključna prednostna naloga za današnja podjetja, saj s tem povečuje zvestobo strank in posledično zmanjševanje stroškov ob rasti prihodkov. Številni konkurenti so že prilagodili potovanja svojih kupcev, da zajamejo velike količine podatkov, IOT signale in druge vpoglede, pridobljene s točkami dotika na kupčevi poti.

Cena

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik290€ + DDV ((s plačilom najkasneje dan pred začetkom delavnice)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Temelji optimizacije procesov

Seminar je namenjen poslovnim analitikom in tehnologom, ki se pri svojem delu srečujejo z optimizacijo procesov. Skozi analizo kritičnih točk bomo pokazali, kako lahko brez posebnih znanj odkrijemo skrite priložnosti v poslovnih procesih ter kako poiščemo rešitve za njihovo izvedbo.

Cena

seminar900€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Modeliranje poslovnih procesov

Seminar je namenjen poslovnim analitikom, tehnologom in načrtovalcem rešitev IT, ki se pri svojem delu srečujejo z modeliranjem poslovnih procesov. Praktično bomo prikazali različne tehnike modeliranja v povezavi z različnimi orodji ter hitre pristope za odkrivanje in analizo poslovnih procesov.

Cena

seminar1200€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Procesna znanja za stroškovno optimizacijo

Seminar je namenjen poslovnim analitikom, ki morajo pri nenehnem iskanju optimizacije stroškov pregledati in analizirati tudi delovne procese. Prikazali bomo načine, kako lahko v izvajanju delovnih procesov najdemo skrite priložnosti za stroškovno optimizacijo in kako lahko potem pripravimo zahteve (organizacijske in tehnološke) za izvajanje novega optimiziranega procesa.

Cena

seminar1200€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE