Dvoboj poslovno analitičnih tehnik

BABOK CHAMPION LEAGUE – FINAL FOUR

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo.

Cena

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik290€ + DDV (za vsak posamezen dvoboj) ali 990€ + DDV za sklop vseh 4 delavnic
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik!

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo.

Obstajajo različne tehnike in različni načini, ki lahko obseg rešitve pomagajo razširiti ali na drugi strani skrčiti. Kdaj uporabiti katero in kako je ključno vprašanje? Vsak od nas je po svoji naravi analitičnega dela usmerjen ali v raziskovanje problema ali v iskanje rešitve. Kar privede do tega, da smo na realnih projektih soočeni z preveč nečesa ali premalo nečesa drugega. Sklop delavnic je ravno zato zamišljen kot koncept »dvoboja«, pri čemer bomo poskušali enakovredno obravnavati vsako od strani ter udeležencem na delavnicah pokazati in jih naučiti, kako lahko z uporabo preprostih metod (po BABOKu) takšne situacije umirimo in iz njih pridemo z dobrim rezultatom. V duhu medsebojne primerjave in tekmovanja bomo prikazali 4 sklope, kjer bomo primerjali tehnike in metode, ki so medsebojno »nasprotne« oziroma lahko njihova nepravilna ali nepravočasna uporaba ogrozi uspešnost in kakovost izvajanja razvoja rešitev in projektov uvedbe rešitev.

Komu so delavnice namenjene?

 • Poslovnim analitikom, tehnologom
 • Načrtovalcem rešitev, razvojnim inženirjem
 • Vodjem razvojnih oddelkov
 • Produktnim vodjem
 • Projektnim vodjem

Zakaj teh delavnic zares ne smete zamuditi

 • Ker realni projekti vedno vključujejo trenutke ustvarjalnega širjenja obsega, kot tudi trdega krčenja in se moramo naučiti obvladovati to nasprotje.
 • Ker je dobro prvič narediti »prav«. Set vseh 8 tehnik zajema dober »toolkid«, kaj mora dober analitik vedeti in poznati v razvojno usmerjenih projektih.
 • Spoznanja na praktičnih primerih vam bodo pomagala, da boste lahko pravilno odreagirali v realnih situacijah in glede na potrebe izbrali pravilno tehniko in pristop njene uporabe.
 • Ker želite pridobiti preizkušene načine uporabe znanj in tehnik, ki vsakemu posebej pomaga dvigniti raven razmišljanja in sposobnosti reševanja problemov.

Kratek opis delavnic (vsebina)

Tehnike niso samo primerne za tehnično-poslovni segment, temveč so v resnici uporabne v vsakdanjem življenju vsakega od nas. V duhu medsebojne primerjave in tekmovanja bomo prikazali 4 sklope, kjer bomo primerjali tehnike in metode, ki so medsebojno »nasprotne« oziroma v lahko njihova nepravilna ali nepravočasna uporaba ogrozi uspešnost in kakovost izvajanja razvoja rešitev in projektov uvedbe rešitev. Sklop 4 interaktivnih delavnic v medsebojnem dvoboju dveh tehnik, ki lahko pomagata opredeliti dodaten pogled na opis problema in določitev možnih rešitev. Namen dvoboja je, da se prikaže navzkrižno moč tehnike, kjer ena bolj odkriva in osvetljuje problem ali rešitev, medtem ko druga načrtno preverja in ocenjuje, če je predpostavka prve pravilna. Delo bo razdeljeno v paralelne skupine z individualnim delom na začetku vsakega dvoboja, kateremu sledi skupno soočenje in razglasitev »zmagovalca«.

Izpeljali bomo naslednje 4 sklope dvobojev tehnik:

 • Delavnica I: Prototipiranja proti Modeliranjem obsega.
 • Delavnica II: Funkcionalne razgradnje in opisa proti Določitev kriterijev prevzema in ustreznosti.
 • Delavnica III: Opazovanja proti Analizi primarnega vzroka.
 • Delavnica IV: Ocenjevanje proti Upravljanju s tveganji in analizi tveganj.

Metode dela (potek dela)

Vsaka delavnica bo potekala v 2 delih:

 1. Prvi del z osnovami razumevanja tehnike in podaje teoretičnega izhodišča.
 2. Drugi, povsem praktični del s prikazom nekaterih življenjskih problemov, rezultatov in konceptov in z praktičnim delom na »testnem primeru«.
 3. Na koncu bodo udeleženci medsebojno primerjali rezultate in poskušali ugotoviti, katera izvedbena tehnika je bila boljša v primerjavi z drugo.

Povezane kompetence

 • Opazovanje (10.31 Observation)
 • Analiza primernega vzroka (10.40 Root Cause Analysis)
 • Ocenjevanje (10.19 Estimation)
 • Upravljanje tveganj (10.38 Risk Analysis and Management)
 • Prototipiranje (10.36 Prototyping)
 • Določanje obsega rešitev (10.41 Scope Modelling)
 • Dekompozicija funkcionalnosti (10.22 Functional Decomposition)
 • Prevzemni in ocejevalni kriteriji ( 10.1 Acceptance and Evaluation Criteria)
 • Modeliranje in načrtovanje procesa
 • Definicija KPI in spremljava doseganja