Modeliranje poslovnih procesov

Seminar je namenjen poslovnim analitikom, tehnologom in načrtovalcem rešitev IT, ki se pri svojem delu srečujejo z modeliranjem poslovnih procesov. Praktično bomo prikazali različne tehnike modeliranja v povezavi z različnimi orodji ter hitre pristope za odkrivanje in analizo poslovnih procesov.

Cena

seminar1200€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE