Dvoboj poslovno analitičnih tehnik – BABOK CHAMPION LEAGUE – FINAL FOUR

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo.

Cena

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik290€ + DDV (za vsak posamezen dvoboj) ali 990€ + DDV za sklop vseh 4 delavnic
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije
Uporaba uravnoteženih kazalnikov

Uporaba uravnoteženih kazalnikov

Uporaba uravnoteženih kazalnikov (ang. Balanced scorecard, po avtorjih Kaplanu in Nortonu, ki sta razvila koncept Uravnoteženi sistem kazalnikov za podjetja in organizacije. Koncept poudarja, da so poleg finančnih, potrebni tudi nefinančni kazalniki uspešnosti).

Predavanja in delavnice zajemajo tisti, ki želijo v podjetjih razviti in uvesti ustrezen nabor kazalnikov, za potrebe pokrivanja poslovanja ki so usklajeni s strategijo organizacije. Pri tem je potrebno posebej poudariti pogled procesov, strank in zaposlenih, ki so prepogosto zanemarjeni in neupoštevani v izkazih uspešnosti poslovanja podjetja.

Seminar bo zajemal naslednje sklope:

  • izboljšanje razumevanja prednosti za organizacijo ob uporabi tega pristopa in povezavo do podobnih metodologij (6 Sigma, BPM, EFQM ipd),
  • preverjanje trenutnega spremljanja v procesih in določitev prednosti ter priložnosti spremljanja procesov v prihodnje,
  • priprava dodatnih točk merjenja in metrik in njihova vključitev v tabelo ostalih kazalnikov,
  • pomoč pri oblikovanju, pripravi in razvoju poročil (tako notranjih kot zunanjih), poročil o izvajanju procesov in zadovoljstvu (in odnosih) strank ter notranji vidik zaposlenih

Cena

seminar balance score cards1160€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
Dodatne informacije