Pomen procesov za IT projekte

Seminar je namenjen poslovnim analitikom in tehnologom v oddelkih  IT v podjetjih za lažje razumevanje delovnih procesov v organizacijah, njihovo analizo in optimizacijo ter iskanju sinergij med funkcionalnostmi rešitev IT  ter aktivnostmi v delovnih procesih.

Cena

seminar1160€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Dvoboj poslovno analitičnih tehnik

BABOK CHAMPION LEAGUE – FINAL FOUR

Večina razvojnih projektov (tako na področju razvoja IT rešitev kot tudi namenskih produktov in izdelkov) se srečuje s problemom določanja obsega, obvladovanja nabora vseh zahtev ter določanjem kriterijev, ki bodo merodajni za presojanje uspešnosti projekta in predajo/prevzem izdelka v končno uporabo ali prodajo.

Cena

Modeliranje problema in rešitev skozi različne perspektive in uporabe tehnik290€ + DDV (za vsak posamezen dvoboj) ali 990€ + DDV za sklop vseh 4 delavnic
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE

Uporaba uravnoteženih kazalnikov

Uporaba uravnoteženih kazalnikov (ang. Balanced scorecard, po avtorjih Kaplanu in Nortonu, ki sta razvila koncept Uravnoteženi sistem kazalnikov za podjetja in organizacije. Koncept poudarja, da so poleg finančnih, potrebni tudi nefinančni kazalniki uspešnosti).

Predavanja in delavnice zajemajo tisti, ki želijo v podjetjih razviti in uvesti ustrezen nabor kazalnikov, za potrebe pokrivanja poslovanja ki so usklajeni s strategijo organizacije. Pri tem je potrebno posebej poudariti pogled procesov, strank in zaposlenih, ki so prepogosto zanemarjeni in neupoštevani v izkazih uspešnosti poslovanja podjetja.

Cena

seminar balance score cards1160€ + DDV (na udeleženca)
Cena vključuje udeležbo na standardnem in neprilagojenem seminarju od 1 do 3 udeležence, pripravo gradiv in izdajo potrdila o udeležbi.
DODATNE INFORMACIJE